Algemene voorwaarden

ST/Warmte is lid van Techniek Nederland, de branchevereniging voor installerend Nederland. Voor installatie- en onderhoudswerken hanteren wij de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten. Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) 2016 (ser.nl)